Biodroga MD Medikaalinen ihonhoito

Medikaalinen ihonhoito on pintaa syvemmältä tapahtuvaa ihonhoitoa, jossa ymmärretään ihon erityistarpeet solutasolta asti. Medikaalinen ihonhoito on tutkituilla ja tehokkailla, tieteellisesti toimivaksi todistetuilla raaka-aineilla tehtävää ihonhoitoa, joilla keskitytään ihon ongelman ratkaisemiseen. Kun puhutaan medikaalisesta ihonhoidosta, yhdistetään tuotteet ja hoidot lääketieteen kanssa yhteen. Tähän lisätään ammattitaito ihonhoidon perusteista, ihon rakenteesta, erilaisista ihotyypeistä ja ihon erityistarpeista läpi elämänvaiheiden. Ihoa hoidetaan tavoitteellisesti, pitkäjänteisesi ja ennen kaikkea tuloksellisesti kohti ihoterveyttä.